2015m. finansinės ataskaitos

I ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas

II ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas

III ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį
Aiškinamasis raštas

Metinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Grynojo turto pokyčių ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Aikinamasis raštas
Priedai prie aiškinamojo rašto