Darbo užmokestis

Eil.
Nr.
Pareigybių pavadinimas Et.
Skaičius
2018 m.  2019 m. priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis su priedais ir priemokomis
I ketvirčio II ketvirčio III ketvirčio IV ketvirčio
1 Direktorius 1 1061,57 1738,65
2 Vyriausiasis socialinis drabuotojas 1 845,87 1125,65
3 Psichologas 1 0 0
4 Socialinis darbuotojas 6 4188,7 5046,64
5 Vyriausiasis buhalteris 1 513,7 0
6 Apskaitininkas 1 787,05 719,68
7 Specialistas dokumentacijai tvarkyti 1 578,39 773,89
8 Bendrosios praktikos slaugytojas 1 536,33 756,3
9 Socialinio darbuotojo padėjėjas 11 5843,12 8657,63
10 Vairuotojas 0,75 371,32 531,98
11 Darbininkas 1 444,98 691,44
12 Kūrikas 1       *      *
       *Vadovaujantis 2013 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2016-07-01 – 2018-06-30), 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesisnis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

ATVIRA SODRA DUOMENYS